Η ομάδα μας

Φυσικά τα σκυλιά στο καταφύγιο πρέπει να τρέφονται και να φροντίζονται καθημερινά. Χωρίς την εκπληκτική ομάδα εθελοντών μας, αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Κάνουν ό, τι μπορούν για να βοηθήσουν τα σκυλιά και να κάνουν δυνατή τη διάσωση τόσων ζωών! Γνωρίστε την πλήρη ομάδα εδώ!

Anna Maria

“Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world.”

“Doing easily what others find difficult is talent; doing what is impossible for talent is genius.”

Dolitsa

Dafni

Quote for Dafni here…

“Nobody makes you angry; you decide to use anger as a response”

Costas

Maria

“Stay soft. It looks beautiful on you.”

“To assert your willpower is simply to make up your mind that you want something, and then refuse to be put off.”

Lidia

Chrisa

“Climb moutains not so the world can see you, but so you can see the world.”

“Faith… It’s all about believing. You don’t know how it will happen, but you know it will.”

Natalia

When you are logged in, you can go to your dashboard.